Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Oluko aunti Deke

1 Courses 0 Students
(0 Reviews)

About Me

Mo nko édé Yorùbá ni ori afeefe fun awon omode ati agbalagba. Ki won le ko édé karoojire wa ti édé Yorùbá. Mo ni iwe oriṣiriṣi fun akẹ́ẹ̀kọ́ mi.

1 Courses

Featured

Yorùbá for Beginners

Beginner 1h 4 Lesson
Featured
$20.00

( 0 Review )